Home Údržba FVE ICT
Informace Obchodní podmínky Rozhraní Tarify

TARIFY PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

Přístup k síti Internet 24 hod., neomezené množství přenesených dat, 1x lokální IP adresa nebo služba ROUTER (NAT, DHCP, 253 adres v síti LAN)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna vyhrazena.
Nabídka tarifů je dostupná pro stažení v PDF

1. JEDNORÁZOVÉ POPLATKY
dodávka a montáž přijímače INTERNETu2057,- Kč
Sleva montáže přijímače pro smlouvu se závazkem na 24 měsíců-1815,- Kč
Uživatel se zavazuje odebírat službu po dobu 24 měsíců od zřízení. Změna tarifu služby je možná.
2. MĚSÍČNÍ POPLATKY
Tarif jak dlůho chceš 5G 8 Mbit - Rychlost z/do internetu [Mb/s], agregace 1:10:
Maximální 20/20; lnzerovaná 8/8; Běžně dostupná 5/5; Minimální 2,4/2,4400,- Kč/měs.
Tarif jak dlůho chceš 5G 6 Mbit - Rychlost z/do internetu [Mb/s], agregace 1:10:
Maximální 15/15; lnzerovaná 6/6; Běžně dostupná 3,6/3,6; Minimální 1,B/1,8300,- Kč/měs.
Tarif jak dlůho chceš 5G 4 Mbit - Rychlost z/do internetu [Mb/s], agregace 1:10:
Maximální 1O/10; lnzerováná 4/4; Běžně dostupná 2,4/2,4: Minimální 1,2/1,2220,- Kč/měs.
3. SLEVY
Platba měsíčního paušálu předem čtvrtlesleva 2% z měsíčního paušálu
Platba měsíčního paušálu předem pololetněsleva 5% z měsíčního paušálu
Platba měsíčního paušálu předem ročněsleva 10% z měsíčního paušálu
Sleva za odběr elektřiny pro napájení zařízení poskytovateměsíčně 50,- Kč
4. CENY SERVISNÍCH PRACÍ - po předchozí objednávce Uživatele u Poskytovatele
Základní servisní zásah u Uživatele250,- Kč
Nezahrnuje použitý materiál. Doprava v ceně. Cena za započatou půlhodinu.
Demontáž zařízení přijímače dodaného při zřízení služby750,- Kč
5. CENY ADMINISTRATIVNÍCH PRACÍ
Zaslání faktury klasickou poštou30,- Kč
Zaslání upomínky o zpožděné platbě100,- Kč
Opětovná aktivace účtu odpojeného
dle bodu 4.8.1 b),c),d),e) Všeobecných obchodních podmínek
250,- Kč

V průběhu trvání smluvního vztahu je možno měnit tarify připojení na základě žádosti Uživatele vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po potvrzení přijetí žádosti Poskytovatelem. Nová úhrada za čerpané služby bude případně zahrnovat nevyčerpanou část původního tarifu.

Volbou slevy předplatného nevzniká žádný závazek k odběru služeb. Změna periody platby za služby je možná na základě žádosti Uživatele vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po potvrzení přijetí žádosti Poskytovatelem. Poplatky za případnou nevyčerpanou část období budou vráceny Uživateli.

Přípojka je zakončena v odběrném místě jedním rozhraním Ethernet s konektorem RJ-45, ke kterému se připojí zařízení Uživatele. Poskytovatel nabízí v rámci připojení zdarma:
- Rozhraní BRIDGE s jednou lokální IP adresou pro Uživatele
- Rozhraní ROUTER s jedním segmentem sítě LAN (253 adres, DHCP, NAT) na jednom portu routeru pro připojení Uživatele. Pro připojení více než jednoho síťového zařízení je potřeba instalovat doplňkové zařízení Uživatele (switch, WiFi AP, apod.). Doplňkové zařízení není obsaženo v ceně služby připojení k internetu. Je možno jej zakoupit u Poskytovatele dle aktuální nabídky.

Slevu za odběr elektřiny pro napájení zařízení poskytovatele je možno přiznat, pokud jsou na nebo v nemovitosti Uživatele instalovány jiné technologiie Poskytovatele sloužící k přenosu dat ostatním Uživatelům Poskytovatele.

Uváděnou jednotkou rychlosti v následujícím textu jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem.

Maximální rychlost může být vyšší než lnzerovaná rychlost, dle aktuálních podmínek na síti poskytovatele s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.

Nedílnou součástí tohoto ceníku jsou všeobecné obchodní podmínky.
Tento Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.

Zpět nahoru ↑